Frit Autisme-Forum

Mødested for autistisk kultur
Dato og tid er 30 okt 2020 20:59

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]


Sprog:
Frit Autisme-Forum - Tilmelding

Når du tilmelder dig "Frit Autisme-Forum" (i det følgende "vi", "os", "vores", "Frit Autisme-Forum", "http://forum.fritautismeforum.dk/phpBB3"), indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af de følgende betingelser. Vær venlig ikke at tilmelde dig og/eller bruge "Frit Autisme-Forum", hvis du ikke indvilliger i at være retsgyldigt bundet af alle de følgende betingelser. Vi kan ændre disse til enhver tid, og vi vil gøre vort yderste for at informere dig, alligevel vil det være fornuftigt, at du selv gennemgår disse betingelser regelmæssigt, da din fortsatte brug af "Frit Autisme-Forum" efter ændringer af betingelserne betyder, at du indvilliger at være retgyldigt bundet af betingelserne efter de er opdateret og/eller skærpet.

Vort board er baseret på phpBB (i det følgende "de", "dem", "deres", "phpBB software", "www.phpbb.com", "phpBB Group", "phpBB Teams") hvilket er en bulletin board løsning frigivet under "General Public License" (i det følgende "GPL") og kan downloades fra www.phpbb.com. phpBB softwaren giver mulighed for internetbaserede debatter, og GPL'en afskærer dem fra indflydelse på, hvad vi tillader og/eller afviser som tilladeligt indhold og/eller tilladelig adfærd. For yderligere information om phpBB, se venligst: http://www.phpbb.com/.

Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor "Frit Autisme-Forum" er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet af os. IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "Frit Autisme-Forum" har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse enhvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Frit Autisme-Forum" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Danish translation & support by Olympus DK Team